28 Mayıs 2018 21:00 Pazartesi

The Wall SK

WALL

The Wall SK
1:2
 • 1GOL2
 • 1SARI KART0
 • 0KIRMIZI KART0
 • 0YEŞİL KART0
 • 0PENALTI0
Onur Kalpaklıoğluİlk 11

3. Onur Kalpaklıoğlu

Onur Kalpaklıoğlu

3. Onur Kalpaklıoğlu

 • Doğum Tarihi:19 Ağustos 1988

1. Kansu İşleyen

İlk 11Kansu İşleyen
Kansu İşleyen

1. Kansu İşleyen

 • Doğum Tarihi:14 Nisan 1981
Hasan Hüseyin Aydoğduİlk 11

4. Hasan Hüseyin Aydoğdu

Hasan Hüseyin Aydoğdu

4. Hasan Hüseyin Aydoğdu

 • Doğum Tarihi:19 Haziran 1989

2. Ozan Vermez

İlk 11Ozan Vermez
Ozan Vermez

2. Ozan Vermez

 • Doğum Tarihi:01 Ocak 1987
Hikmet Yarbaşıİlk 11

6. Hikmet Yarbaşı

Hikmet Yarbaşı

6. Hikmet Yarbaşı

 • Doğum Tarihi:22 Haziran 1986

3. Kerem Gülenç

İlk 11Kerem Gülenç
Kerem Gülenç

3. Kerem Gülenç

 • Doğum Tarihi:14 Şubat 1979
Sinan Burunsuzİlk 11

7. Sinan Burunsuz

Sinan Burunsuz

7. Sinan Burunsuz

 • Doğum Tarihi:05 Haziran 1989

4. Taner Ateş

İlk 11Taner Ateş
Taner Ateş

4. Taner Ateş

 • Doğum Tarihi:19 Mart 1981
Esat Doğuhan Erendorİlk 11

8. Esat Doğuhan Erendor

Esat Doğuhan Erendor

8. Esat Doğuhan Erendor

 • Doğum Tarihi:06 Temmuz 1987

7. Ersin Türetkan

İlk 11Ersin Türetkan
Ersin Türetkan

7. Ersin Türetkan

 • Doğum Tarihi:07 Temmuz 1981
Erbay Çayırİlk 11

9. Erbay Çayır

Erbay Çayır

9. Erbay Çayır

 • Doğum Tarihi:14 Kasım 1983

10. Erdi Ünal

İlk 11Erdi Ünal
Erdi Ünal

10. Erdi Ünal

 • Doğum Tarihi:02 Ağustos 1988
Cengiz Kurbanİlk 11

21. Cengiz Kurban

Cengiz Kurban

21. Cengiz Kurban

 • Doğum Tarihi:18 Ekim 1972

15. Mert İşeyarar

İlk 11Mert İşeyarar
Mert İşeyarar

15. Mert İşeyarar

 • Doğum Tarihi:05 Mayıs 1992
Yaman Terziİlk 11

42. Yaman Terzi

Yaman Terzi

42. Yaman Terzi

 • Doğum Tarihi:27 Ağustos 1989

17. Aykut Silan

İlk 11Aykut Silan
Aykut Silan

17. Aykut Silan

 • Doğum Tarihi:20 Mayıs 1992
Safa Bağışİlk 11

54. Safa Bağış

Safa Bağış

54. Safa Bağış

 • Doğum Tarihi:03 Ocak 1987

20. Cem Balcı

İlk 11Cem Balcı
Cem Balcı

20. Cem Balcı

 • Doğum Tarihi:06 Nisan 1990
Ümit Kabukİlk 11

87. Ümit Kabuk

Ümit Kabuk

87. Ümit Kabuk

 • Doğum Tarihi:16 Temmuz 1987

22. Kemal İşeyarar

İlk 11Kemal İşeyarar
Kemal İşeyarar

22. Kemal İşeyarar

 • Doğum Tarihi:21 Kasım 1986
Özer Firuzbayİlk 11

99. Özer Firuzbay

Özer Firuzbay

99. Özer Firuzbay

 • Doğum Tarihi:01 Mayıs 1981

61. Serkan Alaçam

İlk 11Serkan Alaçam
Serkan Alaçam

61. Serkan Alaçam

 • Doğum Tarihi:13 Eylül 1987
Erçin ÇakaYedek

14. Erçin Çaka

Erçin Çaka

14. Erçin Çaka

 • Doğum Tarihi:15 Eylül 1990

9. Erman Toktay

YedekErman Toktay
Erman Toktay

9. Erman Toktay

 • Doğum Tarihi:15 Mart 1980
Mustafa Sefa KayaYedek

17. Mustafa Sefa Kaya

Mustafa Sefa Kaya

17. Mustafa Sefa Kaya

 • Doğum Tarihi:30 Mart 1987

13. Melih Koldemir

YedekMelih Koldemir
Melih Koldemir

13. Melih Koldemir

 • Doğum Tarihi:13 Ağustos 1983
Deyvi HalfonYedek

25. Deyvi Halfon

Deyvi Halfon

25. Deyvi Halfon

 • Doğum Tarihi:16 Ağustos 1995
İgal MevorahYedek

28. İgal Mevorah

İgal Mevorah

28. İgal Mevorah

 • Doğum Tarihi:28 Haziran 1994
Barış ErişYedek

36. Barış Eriş

Barış Eriş

36. Barış Eriş

 • Doğum Tarihi:23 Kasım 1979
Soykan TonguçYedek

69. Soykan Tonguç

Soykan Tonguç

69. Soykan Tonguç

 • Doğum Tarihi:02 Haziran 1990