06 Mayıs 2019 20:30 Pazartesi

 • 2GOL2
 • 0SARI KART0
 • 0KIRMIZI KART0
 • 0YEŞİL KART0
 • 0PENALTI0
Can Asenaİlk 11

3. Can Asena

Can Asena

3. Can Asena

 • Doğum Tarihi:12 Şubat 1985

2. Muhittin Gürbüz

İlk 11Muhittin Gürbüz
Muhittin Gürbüz

2. Muhittin Gürbüz

 • Doğum Tarihi:21 Kasım 1970
Ali Bozdumanİlk 11

7. Ali Bozduman

Ali Bozduman

7. Ali Bozduman

 • Doğum Tarihi:01 Ocak 1990

14. Cenap Bıyıklı

İlk 11Cenap Bıyıklı
Cenap Bıyıklı

14. Cenap Bıyıklı

 • Doğum Tarihi:05 Haziran 1970
Anıl Bayramİlk 11

16. Anıl Bayram

Anıl Bayram

16. Anıl Bayram

 • Doğum Tarihi:05 Ağustos 1986

15. Mert İşeyarar

İlk 11Mert İşeyarar
Mert İşeyarar

15. Mert İşeyarar

 • Doğum Tarihi:05 Mayıs 1992
Soykan Başöyükİlk 11

19. Soykan Başöyük

Soykan Başöyük

19. Soykan Başöyük

 • Doğum Tarihi:09 Ocak 1983

17. Yunus Emre Öztürk

İlk 11Yunus Emre Öztürk
Yunus Emre Öztürk

17. Yunus Emre Öztürk

 • Doğum Tarihi:20 Ekim 1986
Aytek Arasİlk 11

20. Aytek Aras

Aytek Aras

20. Aytek Aras

 • Doğum Tarihi:03 Nisan 1990

20. Onur Kurugöl

İlk 11Onur Kurugöl
Onur Kurugöl

20. Onur Kurugöl

 • Doğum Tarihi:18 Ocak 1982
Yaşar Şaşıoğluİlk 11

21. Yaşar Şaşıoğlu

Yaşar Şaşıoğlu

21. Yaşar Şaşıoğlu

 • Doğum Tarihi:30 Mart 1989

20. Çetin Tomurcuk

İlk 11Çetin Tomurcuk
Çetin Tomurcuk

20. Çetin Tomurcuk

 • Doğum Tarihi:26 Mart 1987
Ergin Kılıçİlk 11

24. Ergin Kılıç

Ergin Kılıç

24. Ergin Kılıç

 • Doğum Tarihi:26 Mart 1990

34. Ruhi Yapıcı

İlk 11Ruhi Yapıcı
Ruhi Yapıcı

34. Ruhi Yapıcı

 • Doğum Tarihi:11 Aralık 1982
Saruhan Atakan Aksuİlk 11

32. Saruhan Atakan Aksu

Saruhan Atakan Aksu

32. Saruhan Atakan Aksu

 • Doğum Tarihi:06 Kasım 1989

35. Serdar Söylemez

İlk 11Serdar Söylemez
Serdar Söylemez

35. Serdar Söylemez

 • Doğum Tarihi:09 Ekim 1981
Mert Aksoyluİlk 11

50. Mert Aksoylu

Mert Aksoylu

50. Mert Aksoylu

 • Doğum Tarihi:05 Mayıs 1983

47. Şehmuz Demir

İlk 11Şehmuz Demir
Şehmuz Demir

47. Şehmuz Demir

 • Doğum Tarihi:08 Temmuz 1978
Alper Çamİlk 11

58. Alper Çam

Alper Çam

58. Alper Çam

 • Doğum Tarihi:08 Nisan 1990

62. Tarkan Bal

İlk 11Tarkan Bal
Tarkan Bal

62. Tarkan Bal

 • Doğum Tarihi:31 Ocak 1981
Ercan Palaİlk 11

81. Ercan Pala

Ercan Pala

81. Ercan Pala

 • Doğum Tarihi:10 Nisan 1983

77. Karcan Yayöz

İlk 11Karcan Yayöz
Karcan Yayöz

77. Karcan Yayöz

 • Doğum Tarihi:27 Eylül 1979
Taner DeveciYedek

22. Taner Deveci

Taner Deveci

22. Taner Deveci

 • Doğum Tarihi:26 Ekim 1990