13 Ekim 2014 21:30 Pazartesi

  • 0GOL5
  • 0SARI KART0
  • 0KIRMIZI KART0
  • 0YEŞİL KART0
  • 0PENALTI0

9. Kemal Eser Eker

İlk 11Kemal Eser Eker
Kemal Eser Eker

9. Kemal Eser Eker

11. Tolga Abdullah Çoğuz

İlk 11Tolga Abdullah Çoğuz
Tolga Abdullah Çoğuz

11. Tolga Abdullah Çoğuz

14. M.Görkem Parlak

İlk 11M.Görkem Parlak
M.Görkem Parlak

14. M.Görkem Parlak

54. Emre Karagöz

İlk 11Emre Karagöz
Emre Karagöz

54. Emre Karagöz